Kontakty

E-mail

email@slipps.cz

Zastřešuje

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta zdravotnických věd 

Centrum vědy a výzkumu

Projekt IGRÁČEK