Více o projektu Slipps.cz

SLIPPS (Shared LearnIng from Practice to improve Patient Safety) je edukační projekt, zaměřený na bezpečnost pacientů. Vznik projektu byl podpořen ze zdrojů Erasmus+ a jeho česká mutace se opírá o dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání).

www.slipps.eu

Projekt bude:

 • vycházet ze skutečných prožitků z praxí studentů zdravotnických a sociálních oborů
 • využívat tyto zkušenosti jako podklad různých edukačních zdrojů
 • vytvářet mezinárodní síť vzdělávání v oblasti bezpečnosti pacientů
 • vytvářet veřejně přístupné mezinárodní virtuální vzdělávací centrum v oblasti bezpečnosti pacientů pro mezinárodní a mezioborové vzdělávání

Kdo je součástí projektu?

 • 8 institucí vysokého školství
 • 5 poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb
 • 6 evropských zemí (UK, Finsko, Španělsko, Itálie, Norsko, Česká republika)
 • Jedná se o multidisciplinární projekt zahrnující spektrum zdravotnických a sociálních profesí

Projekt v sobě pojímá zdravotnické učitele, zdravotnické profesionály z první linie, management, koordinátory a vedení v oblasti bezpečnosti pacientů, technologické a simulační experty.

SLIPPS reaguje na výzvu ke zlepšení vzdělávání a kompetencí ve vztahu k bezpečnosti pacientů v rámci EU. Chyby, nehody a nedorozumění jsou běžné. 1 z 10 pacientů je poškozen něčím, čemu bylo možné předejít (WHO 2014). Většina nežádoucích událostí a skoronehod v péči o pacienta je preventabilní (Vlayen a kol. 2012). Takovéto incidenty zatěžují pacienty, jejich rodiny, zdravotnické organizace, personál i studenty. 

Ve zdravotnických výukových programech se učení odehrává jak v akademickém prostředí, tak v prostředí pracovní stáže/praxe (Tella a kol. 2015 a, b, c 2016, Pearson a kol. 2009, 2010, Steven a kol. 2014). Při účasti na výuce v klinické praxi mohou být studenti svědky nebo mohou být zapojeni do incidentů, týkajících se bezpečnosti pacientů různého stupně, které nejsou vždy rozpoznány, zaznamenány nebo zpochybněny (Pearson a kol. 2009, Steven a kol. 2014, Kiesewetter a kol. 2014, Felstead 2013, Henneman a kol., 2010). Jak tedy zdůrazňuje práce Telly a kol. (2015 a,b,c 2016), která podnítila projekt SLIPPs, cenný zdroj informací o incidentech v oblasti bezpečnosti pacientů zůstává nevyužit a potenciální příležitosti k učení jsou tak ztraceny.

Ke zlepšení kultury bezpečnosti v prostředí klinické výuky je zapotřebí lepší spolupráce (Tregunno a kol. 2014) a zmírnění napětí mezi akademickým a klinickým prostředím, jelikož toto napětí může mít negativní dopad na proces učení studentů (Tella a kol. 2015 a,b,c 2016, Steven a kol., 2014).

Vzhledem k potenciálnímu dopadu incidentů na pacienty, personál i na studenty je důležité rozvíjet:

 • nástroje a prostředky, které studentům pomáhají: učit se o typech incidentů v oblasti bezpečnosti pacientů; budování „odolnosti“; velmi kvalitní zkoumání incidentů v oblasti bezpečnosti pacientů, kultury bezpečí a pracovní profesionality
 • lepší pochopení toho, jak role pozorovatele nebo spoluaktéra incidentů ovlivňuje učení studentů (a potenciálně jejich budoucí výkon povolání a profesní kulturu)
 • lepší porozumění rozmanitosti a četnosti incidentů v oblasti bezpečnosti pacientů napříč profesemi, státy a systémy zdravotní péče
 • SLIPPS bude čerpat ze skutečných zážitků studentů z jejich klinické praxe a bude se snažit překlenout skutečnou nebo domnělou propast mezi zdravotnickou praxí v první linii a těmi, kteří se zabývají vzděláváním a výzkumem.